گرانیت سبز بیرجند


گرانیت سبز بیرجند


از دیگر سنگهای گرانیت محبوب از نظر مصرف کنندگان و متخصصین صنعت ساختمان، میتوان سنگ گرانیت سبز بیرجند را نام برد. زیبایی رنگ سبز در این سنگ آن را به یکی از گزینه های مناسب جهت نما و دکوراسیون داخلی ساختمانها بدل کرده است.

مجموعه سنگ سادات شجره در کنار تولید قدرتمند گرانیت قرمز یزد، سنگ زیبای گرانیت سبز درباری بیرجند را نیز به مشتریان خود عرضه می نماید.