گرانیت نهبندان

 

گرانیت نهبندان


سنگ گرانیت نهبندان یکی از متداول ترین سنگهای طبیعی مورد استفاده در صنعت ساختمان است.

زیبایی رنگ این سنگ طرفداران خاص خود را دارد که تولید و مصرف این سنگ را دوچندان کرده است.

گرانیت نهبندان در دو طیف رنگ کرم و کرم پرتقالی، در کنار تولید انبوه گرانیت قرمز یزد، از تولیدات مجموعه سنگ سادات شجره می باشد.